Deel 26: NRC Handelsblad en LarebEnige tijd geleden ben ik in contact gekomen met journalist Freek van het NRC. Ik voelde blijdschap en een sprankje hoop dat mainstreammedia over mij en mijn lotgenoten wilde gaan schrijven. Zou dit een begin zijn van de weg naar erkenning?

Alles heb ik hem verteld, zelfs behandelverslagen laten lezen. Verteld over de dichte deuren, het niet geloofd worden, de revalidaties die te zwaar zijn en daardoor contra-effectief. Het moeten zeuren om een MRI-scan die ik pas na 2 (!!) jaar heb gekregen. Mijn blog laten lezen. Verteld dat er verder geen behandelingen zijn en ik het zelf maar uit mag zoeken. Gedeeld dat ik alles kwijt ben: mijn gezondheid, werk, sociale omgeving welke enorm veranderd en zeer klein wordt, het moeder zijn voor mijn kinderen welke anders is geworden….

De journalist was meelevend, mijn verhaal was hem duidelijk zei hij. Ook heb ik hem verteld dat ik niet echt veel vertrouwen heb in de msm media en heb hem per app gevraagd of ik van te voren inzage mag hebben om het artikel te kunnen checken op feitelijke onjuistheden en of hij wil bevestigen dat hij de beelden en informatie die ik met hem deel niet zonder mijn toestemming deelt of gebruikt. Hiermee was hij akkoord.

Het duurde lang voordat ik wat hoorde mbt een publicatie datum. Verschillende keren heb ik navraag gedaan bij de journalist. Hij vertelde mij eind november en in december dat het artikel samen gaat vallen met een publicatie vanuit Lareb. Op een dag in januari vroeg ik het nog maar weer eens een keer. Die dag werd het artikel gepubliceerd. Aan de afspraak dat ik het hele artikel van te voren in mocht zien en eventuele feitelijke onjuistheden mocht corrigeren heeft hij zich niet gehouden. Twee uur van te voren heb ik alleen een klein opzetje van het stuk van de lotgenoten mogen lezen. Niet het hele artikel. De alternatieve media en een plaatselijke krant hebben dat destijds veel correcter opgepakt.

23-01-2024 artikel NRC

30-01-2024 Dagelijks commentaar NRC op artikel

Het artikel is samen met een rapport van Lareb naar buiten gekomen. Een rapport van Lareb…wat zou daar in staan? Ik nodig je uit om het artikel van het NRC te lezen en het artikel wat ik in onderstaande link toevoeg. Het is een artikel van Lareb uit 2022 (!). Ik nodig je uit om de verschillen te zoeken.

02-12-2022 Meer inzicht nodig over long-covid na coronavaccinatie

Alles gedaan zoals het moest en toch ziek

Kort gezegd, bijna 2 jaar geleden zeiden ze precies hetzelfde! Wat hebben ze in die bijna twee jaar eigenlijk gedaan? In 2022 is er een deel van onze lotgenotengroep naar het kantoor van Lareb gegaan. Agnes Kant of iemand anders wilde niet naar buiten komen. Het vaccin is veilig was de boodschap. En dan nu nogmaals dit bericht? Waarom worden er blijkbaar vele overeenkomstige meldingen gemeld maar wil je ons als Lareb niet te woord staan en kom je later alsnog met de conclusie “uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat er meer onderzoek nodig is”. Dat wist Lareb in 2022 ook al. Misschien is het eens verstandig dat Lareb signaalwaarden af gaat spreken met de overheid (want die afspraken liggen er niet voor het coronavaccin) en eens wat gaat doen met de vele en vele meldingen die gedaan worden? Meer dan alleen cijfers bijhouden en daar een rapport van maken? 

Op welke manier is er vanaf 2022 gelobbyd voor meer onderzoek naar langdurige ernstige klachten door de vaccinatie? Is er daadwerkelijk druk gezet op de overheid om meer geld vrij te maken? De risico’s voldoende duidelijk zichtbaar te maken aan de bevolking? Zeggen dat de vaccins niet voor iedereen zo veilig zijn als er werd en wordt beweerd?

HOE IN VREDESNAAM willen ze officiële diagnoses als hersenbloedingen /herseninfarcten/ fns/ dunne vezelneuropathie/trombose/ enz enz onder de noemer longcovid want misschien toch Corona gehad schuiven? Daarbij…er zijn vele mensen met (ernstige) klachten maar zonder diagnose. En dat zorgt voor grote problemen. 

Deze diagnoses zijn ook gemeld bij Lareb naast de klachten meldingen zonder diagnoses.  Er zijn vele verschillende klachten die per persoon verschillen. Dat maakt het ook moeilijk om overzicht te geven. Maar om dit alles nou constant als longcovid- achtige verschijnselen te bestempelen waaronder de optie ‘misschien heb je ongemerkt toch covid gehad’……het bevreemd me ten zeerste. Er kunnen ook nog heel andere factoren een rol spelen en daar moet onderzoek naar komen. Bijvoorbeeld wat doet de hoge concentratie DNA-vervuiling met een menselijk lichaam? Het is aangetoond dat er 83-354x te hoge concentraties DNA-vervuiling in de vaccins zit dan wettelijk is toegestaan. En daarbij..wat doet het mRNA en toxische Spike eiwitten (door Corona en door vaccinatie) met een menselijk lichaam? Allemaal vragen die niet (goed genoeg) onderzocht zijn op mensen met blijvende (ernstige) schade. Je kunt niet zonder onderzoek roepen ‘misschien heb je toch Covid gehad’.

Daarbij weet ik dat er ook een groep mensen is die geen melding bij Lareb hebben gedaan. Gewoonweg omdat ze de energie er niet voor hebben, maar soms ook omdat ze het vertrouwen niet hebben in Lareb. 

Wat me bevreemd is dat gesuggereerd wordt in de media dat er een grote kans is dat mensen toch ongemerkt Covid hebben gehad. Wat is de reden dat er niet gesuggereerd wordt ‘mogelijk ernstig blijvende klachten gemeld na vaccinatie ‘. Deze vraag heb ik voorgelegd aan de journalist van het NRC artikel. We hebben hem vele wetenschappelijke onderzoeken en studies van over heel de wereld toegestuurd. Deze heeft hij ook laten lezen aan de redactie. 

Zijn antwoord was: het moet goed genoeg onderbouwd zijn en dat is het niet. 

Ik was met stomheid geslagen. Niet onderbouwd genoeg? Het is daadwerkelijk aangetoond. De link met ons is idd nog niet gelegd, maar dat is omdat we die onderzoeken niet mogen laten doen! Spike-eiwitten zijn eenvoudig aan te tonen in bloed. En er is een eenvoudige methode die het verschil aan kan tonen tussen spikes van de ziekte Corona en de spikes van het vaccin. Tenminste….als die onderzoeken gelijk gedaan worden. Bij mij is het na bijna 3 jaar hoogst waarschijnlijk niet meer traceerbaar, maar de schade die zit er wel.

Mijn antwoord aan hem was: als alles dan zo zeer goed onderbouwd moet zijn dan wil ik de rapporten van Lareb wel eens inzien waarin hun suggestieve bewering dan voldoende wetenschappelijk onderbouwd zou moeten zijn om gepubliceerd te mogen worden in de media. 

De journalist viel stil. Want ook hij weet dat er totaal geen wetenschappelijke studie is die kan bevestigen dat de mensen mss toch Covid hebben gehad wat Lareb suggereert. Als je het artikel ook leest staat het vol met vraagtekens. Waarom maak je een artikel vol met vraagtekens terwijl je een heel ander artikel kan maken op basis van wetenschappelijk bewijs? Bv een artikel dat het bewezen is dat Spike-eiwitten toxisch zijn (en door Corona en door het vaccin) wat schade aanricht in het lichaam?

Omdat de journalist hier geen antwoord op kon geven heb ik de vraag aan Lareb zelf gesteld. Hun antwoord was dat ze alleen meldingen met elkaar kunnen vergelijken en dat hun daarin iets opvalt. Ze hebben geen laboratorium of kliniek waarin ze klinisch en immunologisch onderzoek kunnen doen. Kortom…..ze hebben geen wetenschappelijk bewijs die hun suggestieve idee stoelt. 

Dagen ben ik van slag. Van slag omdat wetenschappelijk bewijs zomaar opzij geschoven wordt. Het wordt opzij geschoven zonder te checken of dat wetenschappelijke bewijs klopt. Er wordt gelijk geroepen ‘ongegrond’! Maar op welke basis is het ongegrond? Heb je onderzoek gedaan als journalist? Of volg je maar gedwee wat de redactie als mening heeft? Er wordt geroepen ‘desinformatie’! Maar heb je als journalist onderzocht of het daadwerkelijk desinformatie is? Het antwoord van de journalist was ‘nee, dat heb ik niet onderzocht’.

Verdrietig wordt ik er van. Dat er van alles geroeptoeterd wordt zonder check. Er wordt niet gegraven. Er wordt niet verder gekeken dan hun neus lang is. Er wordt niet gevraagd aan Lareb en de EMA waar de verdwenen gegevens gebleven zijn. Er wordt niet de vraag gesteld: waarom kiezen jullie er voor om de batchnummers te verwijderen ten tijde dat bekend wordt dat er via batchnummers dna-verontreiniging op te sporen is en daarmee mss een verklaring te kunnen zoeken voor de mensen die ernstige klachten/schade hebben ontwikkeld. En die spiegel heb ik de journalist wel voorgehouden. 

Begrijp me niet verkeerd, het is goed dat er over geschreven wordt. Het is goed dat er vragen gesteld worden zoals ook in het artikel gedaan wordt.

Maar de tijd van vragen stellen is al lang voorbij, er moet aan de bel getrokken worden, erkenning en onderzoek moet er komen voor vaccinatie schade. Gestopt moet er worden met wetenschappelijke studies uit het buitenland zomaar opzij schuiven onder de noemer desinformatie. Onderzoek eens of het desinformatie is…

En de journalist…..die ziet wat we bedoelen. En duikt er dieper in.

Wie weet, is het toch een begin van iets van erkenning. Door mijn en onze reactie en hoe gevoelig dit blijkbaar allemaal ligt ben ik / zijn we uitgenodigd op het hoofdkantoor van het NCR. Een lotgenoot is al geweest en binnenkort ga ik ook. Het NRC wil graag laten zien hoe ze te werk gaan en ik wil graag laten zien wat het vaccin met mijn hersenen heeft gedaan. En ik wil de scherpe vragen die ik als vuur aan de schenen van de journalist heb gesteld ook aan zijn baas stellen. 

Zal alles dan toch een verandering gaan geven? We blijven hoop houden. 

Met het uitkomen van het artikel in het NRC passeerden vele gevoelens de revue.

Teleurstelling, in de steek gelaten voelen, mijn (en velen met mij) situatie doet er blijkbaar niet toe, niet voldoende iig om druk uit te oefenen voor daadwerkelijk onderzoek, eenzaamheid, verdriet, boosheid, frustratie, met de neus op de feiten gedrukt, verslagenheid

Op de dag dat het artikel uit zou komen voelde ik een sprankje van een lichtstraal. Wie weet! Wie weet komt er een einde aan deze situatie. Wie weet komt er erkenning, onderzoek, een behandeling die mij weer beter maakt en ik weer de oude kan worden. Of in ieder geval een flink stuk op weg naar de oude ik.

Met het uitkomen van het artikel werd ik keihard teruggeworpen op de realiteit. De strijd die gaande is tussen de waarheid en het vege lijf redden. Het besef dat die strijd echt niet zomaar opgegeven gaat worden en dat dit wel eens heel lang kan gaan duren. Het besef dat mocht er erkenning komen, onderzoek en een behandeling, de schade wel eens onomkeerbaar kan zijn. Gewoon omdat het veel te lang heeft geduurd. 

Het sprankje hoop wat er was is ruw weggeblazen door de realiteit. 

Even heb ik gevoeld hoe het zou zijn als het anders zou zijn. Wel erkent, wel onderzoek, wel een behandeling gericht op het probleem. 

Het voelde vele malen lichter. Het voelde gesteund. Het voelde als een stap terug naar een wereld waarin ik mag zijn, mijn verhaal mag doen zonder weerstand. 

Het mag nog niet zo zijn. 

Ik had mijzelf, mijn kinderen en al mijn lotgenoten echt wat anders gegund. Ik gun ons erkenning en een oplossing. 

In de tijd dat de strijd met de overheid voortduurt zou ik willen vragen aan de maatschappij om er voor te waken mij en mijn medelotgenoten weg te zetten als ‘onzin/bewijs maar eens’ of wat we delen weg te zetten als desinformatie.  Wat ik wil vragen is, vraag eens door of zoek de informatie eens uit die gedeeld wordt. Laten we waken voor de tweedeling. Laten we met elkaar ons bekommeren om te waarheid en steun de mensen die zeer ernstige gevolgen hebben over gehouden aan ‘het samen voor elkaar’ zoals die verkondigd werd in de coronaperiode. 

Ik hoop dat we met ons bezoek aan het NRC ook meer verbinding kunnen maken met de media. Hen uit te nodigen om niet zomaar alles als desinformatie weg te zetten, maar eens kritisch te gaan kijken naar die informatie. Het te onderzoeken, en er dieper in te duiken dan vooralsnog gedaan wordt.

Dank voor het lezen, geniet van elke dag, hou van elkaar .

🍀🌸

“Hoi, ik ben Angelique. Ik ben niet mijn neurologische beperking maar het is een deel van mij” Reacties

Populaire posts